Alfa mix 8x

Cena: €2,00

Popis

-A1/8514 Trandžíková: Paličkujeme 1983 96str. + 180 príloh A4 + 63-087-83 5€
-A1/8796 Brezinová: Makramé 1983 120str. + 143obr. A4 + 63-152-83 2€
-A1/8902 Rippl: Tapetujeme 1984 72str. + 67obr. A4 + 63-049-84 2€
-A1/5233 Farkaš: Technológia a biochémia vína 1973 776str.! + 197obr. + 216 tabuliek A5 + 63-092-73 5,4€
-A1/12041 Bušta: Nové pravidlá cestnej premávky 1990 384str. + 350obr. A5 80-05-00724-8 2,2€
-A1/12418 Tien: Čínska kuchyňa 1992 76str. A5 80-05-01067-2 2€
-A1/4201 Fuxa: Technológia pletiarenstva I 1969 240str. + 276obr. A5 63-300-70 2€
-A1/4202 Rohan: Pletiar bielizne 1970 186str. + 220obr. A5 63-301-70 2€